• Sat. Sep 23rd, 2023

Thailand All News

ประกาศให้โลกรู้ ความรู้ในไทย

About us :

ทุกคนรู้ดีว่า ‘ประเทศไทย’ เป็นประเทศที่มีเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย และด้วยความที่เราเป็นคนไทยแท้แบบ 100% จึงต้องการบอกต่อความรู้และเรื่องราวความเป็นไทยให้ทุกคนได้รับรู้ ผ่านบทความที่ได้มีการคัดกรองความเป็นจริงมาอย่างดี

แต่ในบางบทความอาจมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นไปในเชิงการ ‘แสดงความเห็น’ ลงไปบ้าง เพื่อให้ทุกคนสามารถทำความเข้าใจในภาษาที่อ่านง่าย และมองขาดด้วยมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งทางเรามีเจตนาสำคัญคือต้องการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคน

หากทางเรามีข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเรื่องใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของไทย ก็จะรีบนำมาบอกต่อแบบไม่รอช้า และหากเราจัดทำข้อมูลส่วนใหญ่บกพร่องไป ขออภัยมา ณ ที่นี้ และสามารถท้วงติงได้เสมอ