• Sat. Sep 23rd, 2023

Thailand All News

ประกาศให้โลกรู้ ความรู้ในไทย

จดไทม์ไลน์ให้แม่น ‘บัตรคนจน’ 64 ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ กี่บาท

ByMegan

Oct 27, 2021

คลังโอนเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย. 64

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นรูปแบบการให้เงินกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนในขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 บัตรคนจนก็ยังคงเพิ่มวงเงิน และให้ประชาชนสามารถใช้บัตรเพื่อใช้จ่ายได้ดังเดิม

ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการอนุมัติกู้เงินให้กระทรวงการคลัง จำนวนรวมกว่า 54,506 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 ที่ได้แบ่งการจ่ายให้ผู้ถือบัตรฯ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมจำนวน 300 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน คือ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) จำนวนคนละ 300 บาท/เดือน ระยะเวลา 2 เดือนเช่นกันคือ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ไทม์ไลน์การจ่ายเงิน ‘บัตรคนจน’ ในเดือน พ.ย. 64

โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรสวัสดิการที่ทางรัฐบาลเติมเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ในทุก ๆ เดือน โดยยอดคงเหลือในแต่ละเดือนจะถูกตัดไปแบบอัตโนมัติ (เมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือน) จะไม่สามารถนำไปทบยอดได้เหมือนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ล่าสุดได้ สำหรับกำหนดการจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ในแต่ละรายการ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 • สิทธิซื้อสินค้าในวงเงิน 200 บาท หรือ 300 บาท ได้สิทธิคงที่ประจำทุกเดือน
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเดือนละ 200 บาท ทางครม. เติมเงินเพิ่มให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท สรุปผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน และธันวาคม ไม่สามารถกดเป็นงดสดได้ ใช้สำหรับรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่ง
 • กลุ่มเปราะบาง ได้รับเงิน 500 บาท
 • ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 55 บาท ได้ส่วนลด 3 เดือนต่อครั้ง
ไทม์ไลน์การจ่ายเงิน ‘บัตรคนจน’ ในเดือน พ.ย. 64
ไทม์ไลน์การจ่ายเงิน ‘บัตรคนจน’ ในเดือน พ.ย. 64

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ได้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 สามารถกดเป็นเงินสดได้
 • เงินคืนค่าน้ำประปาใช้ได้เกิน 100 บาท แต่ใช้ได้ไม่เกิน 315 บาท ได้รับในวงเงิน 100 บาท และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทเอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

 • เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงกันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาท/คน/เดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท/คน/เดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
 • เพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ออกนโยบายและมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ โครงการคนละครึ่ง, เยียวยาประกันสังคม, ยิ่งใช้ยิ่งได้, เราเที่ยวด้วยกัน, เราชนะ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิโดยทั่วถึง คนทุกกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดและไทม์ไลน์บัตรคนจนที่ทางเราได้สรุปแบบเข้าใจง่ายมาฝากทุกท่านกัน ซึ่งหากใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมาย ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ ก็อย่าลืมยื่นสิทธิที่ควรได้รับให้กับตัวเอง รับรองว่านี่ไม่ใช่หนทางเสี่ยงเหมือนการสมัคร gclub แน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *